Program lojalnościowy


Nasz program lojalnościowy przygotowany specjalnie dla Was

Dbamy o naszych Klientów i chcemy docenić zaufanie, jakimi nas obdarzają, dlatego z myślą o Was stworzyliśmy program lojalnościowy, a w nim atrakcyjne nagrody, przejrzyste zasady i konkretne korzyści.

Chcąc spełnić oczekiwania wszystkich oferujemy nagrody w postaci nowoczesnych zabiegów kosmetycznych (mikrodermabrazja Reviderm, innowacyjne kuracje Team Dr Joseph) oraz bony rabatowe na zakup kosmetyków naturalnych nowej generacji (Team Dr Joseph).

Każdy, kto zakupi usługi lub produkty w Centrum Kosmetyki Devora i przystąpi do programu lojalnościowego może zbierać punkty i wymieniać je na atrakcyjne nagrody. Stan punktów wzrośnie za każdym razem kiedy skorzystasz z naszych usług lub nabędziesz produkty. Za przystąpienie do programu lojalnościowego otrzymujesz 100 pkt. Po każdym zabiegu, zakupie towaru, skutecznym poleceniu lub wystawieniu komentarza nagrodzimy Cię punktami i poinformujemy o aktualnym stanie Twoich punktów.

Bądź z nami, przystąp do programu i ciesz się nagrodami!

Aby zacząć zbierać punkty wystarczy zarejestrować się/ zalogować do indywidualnego konta https://devora.versum.com/account/sign_in i zaakceptować regulamin uczestnictwa w programie. Informacje o otrzymanych punktach otrzymacie zawsze na aktualny adres e-mail, dlatego ważnym jest posiadanie indywidualnego profilu w systemie rezerwacji online lub jego uaktualnienie.

Zachęcamy wszystkich do korzystania z naszego systemu rezerwacji online i do utworzenia własnego konta. Założenie konta jest bardzo proste i wystarczą na nie 2 minuty. Dostęp do systemu pozwala na szybkie i samodzielne rezerwowanie terminów zabiegów w naszym Centrum oraz zarządzanie rezerwacją przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

 

 

I. OGÓLNE ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 1. Organizatorem programu lojalnościowego jest podmiot wskazany w punkcie 1 załącznika 1 do Regulaminu.
 2. Program lojalnościowy/Program - działanie mające na celu nagradzanie Uczestników którzy w szczególności dokonują zakupu towarów lub usług u Organizatora, a także promują Organizatora w sposób określony w Regulaminie. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i trwa w okresie wskazanym w punktach 2 i 3 załącznika 1 do Regulaminu.
 3. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
 4. Uczestnik - każda osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, który przystąpił do Programu na zasadach opisanych w Regulaminie.
 5. Konto Uczestnika - indywidualne konto w zakresie Programu dostępne pod adresem wskazanym w punkcie 4 załącznika 1 do Regulaminu., na którym rejestrowane są wszystkie aktywności, powodujące naliczanie lub odliczanie punktów, gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu.
 6. Stan konta - ilość zgromadzonych przez Uczestnika punktów.
 7. Nagroda - usługa, towar lub inne świadczenie, które Organizator umieścił w katalogu nagród w załączniku numer 3 do Regulaminu, na które można wymieniać zgromadzone w Programie punkty.

II. UCZESTNICTWO

 1. Przystąpienie do Programu następuje poprzez zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w programie, akceptację Regulaminu oraz aktywowanie Konta Uczestnika przez Organizatora. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie może mieć formę pisemną lub elektroniczną.
 2. W przypadku zgłoszenia chęci udziału w Programie w formie elektronicznej Uczestnik Programu otrzyma na podany przez niego w trakcie zgłoszenia adres e-mail lub numer telefonu potwierdzenie przystąpienia do Programu lojalnościowego.
 3. Organizator ma prawo nadać swojemu klientowi status Uczestnika Programu. W takim przypadku Organizator ma obowiązek zapewnić Uczestnikowi możliwość zapoznania się z Regulaminem Programu.
 4. Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowane oświadczenie w siedzibie Organizatora lub za pośrednictwem Konta Użytkownika. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
 6. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
 7. Uczestnik programu może sprawdzić swój Stan Konta w siedzibie Organizatora lub na swoim Koncie Uczestnika.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. Po zakończeniu procesu realizacji zapłaty przez Uczestnika Programu za towary lub usługi Organizatora, a także po skutecznym dokonaniu promocji Organizatora przez Uczestnika lub w innych przypadkach określonych Regulaminem, następuje uznanie Konta Uczestnika punktami. Lista premiowanych aktywności wraz z liczbą punktów za nie przysługujących znajduje się w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 2. Punkty gromadzone za premiowane aktywności ewidencjonowane są na Koncie Uczestnika.
 3. Uczestnik może sprawdzać historię zmian Stanu Konta na swoim Koncie Uczestnika.
 4. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą aktywność.
 5. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
 6. Organizator ma prawo skorygować Stan Konta Uczestnika, jeśli punkty zostały przyznane nieprawidłowo.
 7. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.

IV. ZASADY WYMIANY PUNKTÓW NA NAGRODY

 1. Zebrane w Programie punkty Uczestnik może wymieniać na nagrody.
 2. Lista nagród wraz z ilością punktów niezbędnych do ich odebrania stanowi załącznik numer 3 do regulaminu.
 3. Nagrody należy odbierać w siedzibie Organizatora.
 4. Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi chęć odbioru nagrody, minimum 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. Brak zgłoszenia we wskazanym terminie może skutkować niedostępnością danej nagrody w siedzibie Organizatora.
 5. Zgłoszenia chęci odbioru nagrody można dokonać za pośrednictwem Konta Uczestnika, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 6. Odebranie nagrody skutkuje zmniejszeniem Stanu Konta Uczestnika o ilość punktów niezbędnych do odebrania wybranej nagrody.
 7. Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o pisemne potwierdzenie odbioru nagrody w chwili jej wydania.

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Organizator.
 2. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres.
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dla celów realizacji i uczestnictwa w Programie. W tym między innymi Uczestnikowi będą przesyłane informacje o zmianie Stanu Konta, możliwości zdobycia dodatkowych punktów.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Programie.
 5. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji drogą mailową na adres wskazny w punkcie 1 załącznika 1 do Regulaminu. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.
 2. Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez przesłanie informacji w zakresie Konta Uczestnika oraz umieszczenie ogłoszenie ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora. Termin zakończenia Programu, zostanie podany, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Po zakończeniu Programu wymiana Punktów nie będzie możliwa.
 3. Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora nowej wersji regulaminu oraz indywidualne powiadomienie każdego Uczestnika drogą elektroniczną pod wskazanym w Koncie Uczestnika adresem email. Jeśli Uczestnik w ciągu 14 dni od ogłoszenia zmian nie zgłosi braku akceptacji przyjmuje się, że Uczestnik zmiany zaakceptował. Uczestnicy nie akceptujący zmian w Regulaminie nie będą mogli dalej korzystać z Programu jednak zgromadzone punkty będą mogli wykorzystać na dotychczasowych warunkach.
 4. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną Programu Lojalnościowego, właściwe jest prawo polskie.
 5. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

 

Załącznik numer 1 - Organizator Programu Lojalnościowego, data rozpoczęcia i data zakończenia

 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest: Centrum Kosmetyki DEVORA, ul. Morelowa 1, 52-116 Zacharzyce, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Data rozpoczęcia Programu Lojalnościowego to: 2017-03-19
 3. Data zakończenia Programu Lojalnościowego to: Program Lojalnościowy prowadzony jest na czas nieoznaczony
 4. Adres do indywidualnego konta Uczestnika Programu Lojalnościowego: https://devora.versum.com/account/sign_in

Załącznik numer 2 - Nagradzane aktywności w Programie Lojalnościowym

 1. Organizator w ramach prowadzonego przez siebie Programu nagradza Punktami następujące aktywności:
  1. Przystąpienie do programu lojalnościowego – 100 pkt.
  2. Zakup usług (Transakcja) – Każdy 1,00 zł wydany na zakup usług zostanie wynagrodzony przez Organizatora 1 pkt. (Przelicznik 1,00 zł = 1 pkt stanowi standardowy przelicznik programu dla usług). Wyjątek w stosowaniu standardowego przelicznika stanowią usługi ujęte w załączniku numer 4.
  3. Zakup towarów (Transakcja) – Każdy 1,00 zł wydany na zakup towarów zostanie wynagrodzony przez Organizatora 2 pkt. (Przelicznik 1,00 zł = 2 pkt stanowi standardowy przelicznik programu dla towarów). Wyjątek w stosowaniu standardowego przelicznika stanowią towary ujęte w załączniku numer 4.
  4. Skuteczne Polecenie Organizatora - 100 pkt (Punkty przyznawane są osobie Polecającej jak i Poleconej).
  5. Napisanie komentarza - 30 pkt.
  6. Publikacja komentarza - 50 pkt.

Załącznik numer 3 - Nagrody

Organizator w ramach prowadzonego przez siebie Programu Lojalnościowego umożliwia wymianę Punktów na następujące Nagrody:

Nazwa Wartość pkt/Dodatkowa płatność przy odbiorze
Bon o wartości 50 zł - upoważnia do zakupu kosmetyków Team Dr Joseph w niższej cenie 1000 pkt
Bon o wartości 100 zł - upoważnia do zakupu kosmetyków Team Dr Joseph w niższej cenie 2000 pkt
REVIDERM - Super Peel "twarz+szyja" (dodatkowa płatność 100 zł) 1000 pkt/100 zł
REVIDERM - Super Peel "twarz+szyja" (dodatkowa płatność 50 zł) 2000 pkt/50 zł
REVIDERM Super Peel "twarz+szyja" 3000 pkt
REVIDERM - Super Peel "twarz+szyja+dekolt" (dodatkowa płatność 100 zł) 4000 pkt/100 zł
REVIDERM - Super Peel "twarz+szyja+dekolt" (dodatkowa płatność 50 zł) 5000 pkt/50 zł
TEAM DR JOSEPH - Ekspresowy "power lift" dla mężczyzn (dodatkowa płatność 50 zł) 5000 pkt/50 zł
TEAM DR JOSEPH - Intensywnie oczyszczająca kuracja twarzy (dodatkowa płatność 50 zł) 5000 pkt/50 zł
REVIDERM - Super Peel "twarz+szyja+dekolt" 6000 pkt
TEAM DR JOSEPH - Ekspresowy "power lift" dla mężczyzn 6000 pkt
TEAM DR JOSEPH - Intensywnie oczyszczająca kuracja twarzy 6000 pkt
TEAM DR JOSEPH - Odnowa komórkowa/ kuracja twarzy (dodatkowa płatność 50 zł) 7000 pkt/50 zł
TEAM DR JOSEPH - Kuracja zaawansowany bio-lifting twarzy (dodatkowa płatność 200 zł) 7600 pkt/200 zł
TEAM DR JOSEPH - Odnowa komórkowa/ kuracja twarzy 8000 pkt
TEAM DR JOSEPH - Kuracja zaawansowany bio-lifting twarzy (dodatkowa płatność 100 zł) 9600 pkt/100 zł
TEAM DR JOSEPH - Kuracja zaawansowany bio-lifting twarzy 11600 pkt
   

Załącznik numer 4 - Wyjątki w stosowaniu standardowego przelicznika programu dla usług oraz standardowego przelicznika programu dla towarów (medycyna estetyczna):

Nazwa                          Wartość pkt                            
Likwidacja zmarszczek mimicznych toksyną botulinową (Botox, Azzalure) 20 pkt
Wypełnianie bruzd i zmarszczek kwasem hialuronowym (Juvederm, Teosyal, Stylage, Princess) 90 pkt
Radiesse - zabieg na bazie hydroksyapatytu wapnia 280 pkt
Terapia nadpotliwości toksyną botulinową (Botox, Azzalure) 280 pkt
Powiększanie i ujędrnianie ust kwasem hialuronowym (Juvederm, Teosyal, Stylage) 180 pkt
Mezoterapia Skinbooster Restylane Vital 140 pkt
Mezoterapia cellulitu 60 pkt
Osocze bogatopłytkowe - Regeneris 140 pkt
Modelowanie owalu twarzy kwasem hialuronowym – lifting bezoperacyjny 300 pkt
Aqualyx – likwidacja miejscowych otłuszczeń - liposukcja bez skalpela 70 pkt
Ginekologia estetyczna 400 pkt
Mezoterapia igłowa – rewitalizacja skóry 50 pkt
Redermalizacja XELA REDERM - bursztynian sodu i kwas hialuronowy 120 pkt
Nici liftujące PDO 20 pkt

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Zmiany ustawień dotyczących cookies można dokonać indywidualnie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.